Jordvarme er grøn og billig

Grøn energi med jordvarme

Hvis du nu kunne forsyne dit hjem med både varme og varmt vand, og det var både super billigt og super grønt – ville du så ikke bare sige ja tak?

Det er faktisk en mulighed. Hvis du satser på jordvarme, og hvis dit hus og din have er egnet til det, så kan det blive en realitet.

Hvad kræves der for at kunne få jordvarme?

For at kunne få jordvarme installeret kræver det først og fremmest, at du har den plads, som sådan et anlæg kræver. Dit hus og især din have skal være af en vis størrelse. Det skal det, for der skal graves godt og vel 100 – 300 meter jordslange ud i din jord. Er dit hus og din have af en mindre dimension, så er det muligt at grave disse jordslanger ned lodret.

Desuden skal du hus være velisoleret med det rette materiale, for at du får det optimale udbytte af jordvarmen.

Er alle disse forhold noget, som du kan leve op til, så skulle der ikke være noget til hinder for, at du kan få installeret et jordvarmeanlæg.

Hvad er fordelene ved at have jordvarme?

Der er flere gode fordele ved at have jordvarme som varmekilde. Dels er det en meget miljøvenlig form for varmekilde, og dels er det en meget billigt energikilde, når først etableringsudgifterne er betalt.

Du får således dejligt varmt vand i hanerne og i gulvvarmeslangerne til en billig penge, hvis du har et jordvarmeanlæg.

Hvad er prisen på jordvarme?

Driftsomkostningerne på jordvarmeanlægget er ret minimale, de er faktisk så godt som gratis. Til gengæld kommer du til at ryste op med et anseligt beløb i anskaffelse og installation, når jordvarmen skal etableres.

Som et slag på tasken siger man, at det tager omtrent ti år at få afdraget det, det koster at få etableret et jordvarmeanlæg. Det er selvfølgelig mange penge og mange år, men den store motivation skulle gerne være, at det efter den periode vil være så godt som udgiftsneutralt at køre med jordvarmen.

Det er en god og grøn energikilde

Jordvarme er en af de mest anerkendte grønne energikilder, der findes. Den er meget skånsom over for naturen, og den er samtidig så effektiv, at den kan erstatte andre former for varmekilder.

Det gælder både det varme brugsvand og det varme vand i gulvvarme-slangerne.

Læs mere her om jordvarmens mange fordele og store miljøvenlighed samt om prisen på at få installeret et jordvarmeanlæg.

Grøn og bæredygtig energi er vejen frem. Det ved vi alle. Med jordvarmen er du kommet skridtet videre i forhold til også at gøre mere ved det end blot at tale om det. Jordvarme er en vej frem at gå, som væsentligt flere burde benytte sig af.

Det gælder både for private husejere og for virksomheder, som sagtens kunne få etableret jordvarme i sine store bygninger.

Få lavet en aftale om et besøg fra tre firmaer, som er leveringsdygtige i jordvarme, og bed dem om at give dig det bedste tilbud om en professionel etablering af jordvarme på din grund.

Det lønner sig på den lange bane – både økonomisk og miljømæssigt.